Karolina Nowalska

adwokat

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa fotografii oraz muzyki. Na co dzień prowadzę kancelarię adwokacką na olsztyńskiej Starówce.
[Więcej >>>]

Sklep z umowami

RODO w fotografii

Karolina Nowalska29 czerwca 201822 komentarze

Być może masz już świadomość, że panika związana z RODO w fotografii jest zupełnie niepotrzebna i wiesz jaki wpływ te zmiany mają na Twoją pracę. Good for you, cieszę się 🙂

Jest jeszcze jednak spora część, która szuka odpowiedzi i znajduje w sieci wiele sprzeczności. Jeśli znajdujesz się w gronie tych osób, przeczytaj mój wpis. Opracowując go poszukiwałam informacji tylko w oparciu o rzetelne źródła, a były to materiały Ministerstwa Cyfryzacji (filmy i live’y dr Macieja Kaweckiego), komentarz do Rozporządzenia pod red. dr Pawła Litwińskiego, opinie Grupy Roboczej art. 29 oraz oczywiście sam tekst Rozporządzenia. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie źródło konkretnej wiedzy. Enjoy 🙂 

Na początku ustalmy ponad wszelką wątpliwość czy wizerunek jest to dana osobowa.

TAK

Ok, przejdźmy dalej…

Taki  żarcik 🙂 Wierzę, że nie jesteś czytelnikiem, którego zaspokoi odpowiedź „tak” albo „nie”, Ty pewnie chcesz jeszcze wiedzieć, „a dlaczego?”. Proszę bardzo!

Definicja danych osobowych według RODO brzmi następująco:

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”

Czy z tej definicji wynika wprost, że sam w sobie wizerunek jest daną osobową? Nie za bardzo. 

Na horyzoncie pojawia się jednak superbohater Grupa Robocza art. 29, która pokazuje, objaśnia i rozkłada na łopatki przytoczoną definicję. I tak:

 • Informacje – są to wszelkie stwierdzenia na temat danej osoby. Będą zarówno obiektywne (zawartość jakiejś substancji we krwi) i subiektywne (opinie, oceny np. ocena wiarygodności kredytowej). Będą dotyczyły życia prywatnego i rodzinnego, ale też relacji zawodowych i zachowań ekonomicznych i społecznych. Będą niezależne od charakteru, treści, formy (alfabetycznej, liczbowej czy fotograficznej właśnie) i nośnika technicznego, na którym są zawarte. W końcu będą to też dane biometryczne, czyli odciski palców, wzorzec siatkówki, geometria dłoni, ale też będą to głęboko zakorzenione zachowania czy umiejętności  takie jak specyficzny chód czy sposób mówienia (ciekawe, prawda?)
 • Dotyczące – takie, które są na temat danej osoby. Posłużę się w tym miejscu przykładem Grupy Roboczej, bo świetnie zobrazuje o co chodzi:

–> Rejestr serwisu samochodu prowadzony przez mechanika lub warsztat zawiera informacje o samochodzie, przebiegu, datach przeglądów technicznych, usterkach technicznych i stanie materialnym. Informacje te są powiązane w rejestrze z numerem tablicy rejestracyjnej i numerem silnika, które z kolei mogą zostać powiązane z właścicielem. Jeżeli warsztat powiąże pojazd z jego właścicielem w celu wystawienia faktury, informacje te „dotyczą” właściciela lub kierowcy. Jeżeli powiąże się informacje z mechanikiem, który pracował przy samochodzie, w celu ustalenia wydajności jego pracy, informacja ta będzie również „dotyczyła” mechanika.

 • Zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania – osoba zidentyfikowana to taka, którą można wyodrębnić wśród grupy, a możliwa do zidentyfikowana to taka, którą można zidentyfikować posługując wszelkimi sposobami jakimi może posłużyć się administrator lub inna osoba.
 • Osoby fizycznej – dane muszą odnosić się do żyjącej osoby fizycznej (RODO nie dotyczy osób zmarłych czy osób prawnych).

Znalazłeś/aś odpowiedź na pytanie, dlaczego wizerunek to dana osobowa? Jest nią dlatego, że stanowi jeden ze sposobów identyfikacji osoby.

Ok, a co to jest „przetwarzanie”?

Właściwie wszystko.

Będzie to zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Wychodzi więc na to, że publikując zdjęcie pary młodej w swoim portfolio:

 1. przetwarzasz dane osobowe na gruncie RODO,
 2. rozpowszechniasz wizerunek na gruncie prawa autorskiego.

! WAŻNE !

Mimo, że zawarte w Rozporządzeniu definicje danych osobowych oraz przetwarzania są bardzo szerokie, sam fakt że dana sytuacja będzie stanowiła przetwarzanie danych osobowych wcale nie przesądza o stosowaniu przepisów RODO. Wyłączeniu podlega np. przetwarzanie danych przez osobę fizyczną w celach czysto osobistych czy domowych. Te przepisy są racjonalne i elastyczne – nie zapominajmy o tym.

Podstawą przetwarzania danych osobowych może być m.in. zgoda osoby na przetwarzanie jej danych, wykonanie umowy lub wypełnienie obowiązku prawnego (np. wystawienie faktury). Podaję tylko te trzy podstawy, bo to one najczęściej pojawiają się w Twojej pracy.

Rodo w fotografiiJeśli fotografujesz osobę, z którą masz umowę to właśnie ona stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych. Mimo, że pojęcie przetwarzania jest znacznie szersze niż rozpowszechniania lepiej powstrzymać się z publikowaniem zdjęć bez wyraźnej na to zgody pisemnej. Strona umowy musi wiedzieć, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje też np. publikację 5 zdjęć z jej wizerunkiem na stronie firmowej fotografa.

Odnośnie samej zgody na gruncie prawa autorskiego sporo już wiesz np. stąd i stąd 🙂 Wiele się nie zmienia, po prostu obecnie musisz poinformować, że zgodę (czy na przetwarzanie danych osobowych czy na publikację wizerunku) można w każdej chwili cofnąć.

Musisz pamiętać o tym, że to na administratorze ciąży obowiązek wykazania, że osoba, której dane dotyczą udzieliła zgody i została poinformowana o możliwości jej cofnięcia, więc lepiej mieć to „na papierku”. Nihil novi jednak, bo taki ciężar dowodowy znany jest już z art. 6 kodeksu cywilnego

Najprostsze oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku może wyglądać np. tak:

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez …………………. (nazwa, adres) mojego wizerunku utrwalonego podczas ………………….. w dniu …………………….., którego byłem/am uczestnikiem, na stronie ………………………… w celu ………………………….. .

Zostałem/am poinformowany/a, że udzielona przeze mnie zgoda jest dobrowolna i przysługuje mi prawo do jej cofnięcia.

RODO – niechciany gość na uroczystościach?

Nie ma obowiązku zbierania zgód od każdego z uczestników na fotografowanie/nagrywanie uroczystości takich jak ślub, chrzciny, pogrzeb, komunia. Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji są to uroczystości rodzinne, osobiste, wobec czego RODO na takie wydarzenia nie wprasza się, niemniej jednak jeśli fotografie lub film chce się upublicznić poprzez zamieszczenie w swoim portfolio czy na Facebooku, musi być na to zgoda osób znajdujących się w tym materiale.

To również nie jest żadne novum, konstrukcja jest znana doskonale z ustawy o prawie autorskim. Jedyna różnica sprowadza się do obowiązku informacyjnego, który można w takim przypadku spełnić poprzez jednozdaniowe umieszczenie informacji o tym, że dana uroczystość jest nagrywana/fotografowana i można nie wyrazić zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 

Zgoda za rabat

Zgody na przetwarzanie danych czy publikację wizerunku nie można wymusić, ale można do niej zachęcić np. poprzez zaproponowanie rabatu. Nie powinno to jednak prowadzić do wyłączenia dobrowolności podjęcia decyzji, a ma to miejsce wtedy jeśli standardowa cena za usługę jest tak wygórowana, że nieskorzystanie z rabatu w zamian za wyrażenie zgody będzie ekonomicznie nieopłacalne. Tym bardziej zgoda nie będzie dobrowolna jeżeli od niej jest uzależnione w ogóle wykonanie umowy czy świadczenie usługi. 

Mając na uwadze, że zgodę w każdym czasie można cofnąć, należy w umowie uregulować, co dzieje się wówczas z udzielonym rabatem (np. różnica w cenie za usługę powinna podlegać zwrotowi). Taka sytuacja była przedmiotem sporu, który zakończył się przed sądem.

Uznano wówczas, że para młoda nie mogła domagać się zadośćuczynienia od fotografa za wykorzystanie ich wizerunku, ponieważ uprzednio udzieliła mu pisemnej zgody w zamian za rabat za usługę. Sąd pokusił się nawet o stwierdzenie, że udzielenie rabatu może być traktowane jako „zapłata za pozowanie”, co powodowałoby brak konieczności uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku na mocy art. 81 ustawy o prawie autorskim.

Odnośnie publikacji wizerunku dzieci, tak jak dotychczas, wymagana jest bezwzględnie zgoda rodziców lub opiekunów.

Ok…

Miałam jeszcze trochę do powiedzenia, jednak właśnie policzyłam znaki i jeśli dotrwałeś/aś do końca to naprawdę chapeau bas 🙂

Jeśli jednak czujesz niedosyt, zachęcam do pobrania darmowego e-booka „RODO dla fotografa”

Pamiętaj jednak, aby w tym całym zamieszaniu mieć na względzie ów racjonalność i elastyczność przepisów, a której wspomniałam na początku. RODO nie może i nie prowadzi do absurdów, także

keep calm & do your work


Wpis opracowany na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
 • komentarza do Rozporządzenia (j.w.) pod red. dr Pawła Litwińskiego, 
 • opinii nr 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych Grupy Roboczej nr 29, 
 • filmów dr Macieja Kaweckiego, Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi z Ministerstwa Cyfryzacji.

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Karolina Nowalska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 22 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Maciek Barden 29 czerwca, 2018 o 22:36

  Witam.
  Jak wygląda RODO w sytuacji fotografowania imprez szkolnych, plenerowych, masowych, klubowych, koncertów, spotkań kombatanckich, składania kwiatów przy pomnikach podczas świąt państwowych i regionalnych, udziału przedszkolaków np. podczas świąt miasta, festynów, konkursów poezji, różnych festiwali, występów artystów regionalnych skupionych np. przy domach kultury, świetlicach środowiskowych, podczas zawodów wędkarskich, turniejów szachowych, w brydża, zawodów sportowych, meczów, spotkań lekkoatletycznych, parad, pokazów, fotografowania zdjęć archiwalnych i rejestrowania na potrzeby archiwów?
  Uważam, że wprowadzenie RODO niczego specjalnie nie zmieni, jedynie wprowadzi chwilowy chaos, który z czasem unormuje się i wróci do stanu, w którym nie mówiło się o RODO. Uważam, że RODO to chyba temat zastępczy. Ludzie wiedzą o sobie więcej niż przewiduje i jest w stanie stwierdzić RODO.
  Miliony instytucji na swoich stronach internetowych publikowało zdjęcia i filmy, więc teraz muszą zaprzestać? Nie każdego stać na aparat, a nawet komórkę z wmontowanym aparatem cyfrowym, a ludzie lubią ściągać z tych stron swoje zdjęcia.
  Pozdrawiam
  Maciek Barden

  Odpowiedz

  Karolina Sawicka 30 czerwca, 2018 o 16:33

  Dzień dobry, tak jak sam Pan wspomniał, RODO tak naprawdę to żadna rewolucja, jedynie kilka zmian. Odnośnie szeregu sytuacji, o które Pan pyta – zachęcam do zapoznania się z tym wpisem: https://www.prawyprofil.pl/wizerunek-czesc-2/. Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Michał 1 lipca, 2018 o 10:49

  Pani Karolino,

  niech Pani jeszcze przemyśli ferowanie tak daleko idących tez ewentulanie skonsultuje się z kimś bo to co Pani napisała to znaczne uproszczenie. Zwracam uwagę na motyw 51 RODO „Przetwarzanie fotografii nie powinno zawsze stanowić przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, gdyż fotografie są objęte definicją „danych biometrycznych” tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości”, a także ostatnie orzeczenie TSUE w sprawie FB.

  Odpowiedz

  Karolina Sawicka 1 lipca, 2018 o 15:51

  Dzień dobry, nie dostrzegam problemu. We wpisie nie ma informacji, które byłyby sprzeczne z motywem 51. A zamieszczona przeze mnie treść została sprawdzona przez eksperta 🙂 Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Andrzej 3 lipca, 2018 o 04:38

  Witam.
  Jakis rok temu w firmie podpisywalismy zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oprocz standardowych danych okreslonych w KP zgoda zawierala fragment: „jednoczesnie wyrazam zgode na przetwarzanie wizerunku”. Nie bylo wspomniane w jakim celu wizerunek ma byc przetwarzany. Byla informacja ze mozna wycofac zgode jednak w momencie gdy ktos chce to zrobic jest informowany ze moga byc wyciagniete konsekwencje takiej czynnosci bo jak komus sie to nie podoba to moze sie zwolnic. Kierownictwo nagminnie robi pracownikom zdjecia i nikogo nie pyta o zgode bo wszyscy podpisali. Czy pracodawca moze wyciagac jakies konsekwencje w zwiazku z wycofaniem zgody na przetwarzanie wizerunku?

  Odpowiedz

  Karolina Sawicka 3 lipca, 2018 o 09:44

  Dzień dobry,
  Według mnie pracodawca nie może wyciągnąć negatywnych konsekwencji i nie mógłby też żądać takiej zgody pod rygorem ewentualnego zwolnienia z pracy. Ale może być też tak, że pracodawca zwolni wówczas taką osobę pod zupełnie innym pretekstem, bo na pewno nie uczyni tego powołując się wprost na odwołanie przez pracownika zgody na przetwarzanie wizerunku.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Andrzej 5 lipca, 2018 o 11:23

  Dziekuje za odpowiedz.
  Czy taka zgode jaka wyrazili pracownicy mozna interpretowac w taki sposob ze dotyczy ona wizerunku juz posiadanego przez pracodawce np. przy wydawaniu przepustki do zakladu a nie jako zgode na pozyskiwanie kolejnych kopii wizerunku?

  Odpowiedz

  Rodo_Tlumacz 9 listopada, 2018 o 23:23

  Wizerunek osoby na zdjęciu NIE JEST DANĄ OSOBOWĄ punkt 26 Rozporządzenia Parlamentu EU i RADy EU 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r wyraźnie stwierdza :
  Zasady ochrony danych powinny mieć zastosowanie do wszelkich informacji o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych. Spseudonimizowane dane osobowe, które przy użyciu dodatkowych informacji można przypisać osobie fizycznej, należy uznać za informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie ROZSĄDNE PRAWDOPODOBNE sposoby (w tym wyodrębnienie wpisów dotyczących tej samej osoby), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej. Aby stwierdzić, czy dany sposób może być z uzasadnionym prawdopodobieństwem wykorzystany do zidentyfikowania danej osoby, należy wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w momencie przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny. Zasady ochrony danych nie powinny więc mieć zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, ani do danych osobowych zanonimizowanych w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować. Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy więc przetwarzania takich anonimowych informacji, w tym przetwarzania do celów statystycznych lub naukowych.

  PANI NAPISAŁA ŻE WSZELKIE SPOSOBY a zapomniałą dsopisać że WSZELKIE ROZSĄDNE PRAWDOPODOBNE.. Proszę wytłumaczyć jak możne zidentyfikować anonimową osobę na zdjęciu po samym wizerunku bez żadnych danych ? Nawet Służby jak Policja mają z tym problem jeśli nie mają innych danych !!!.
  Ponadto są dane Animizowane i Pseudonimizowane i w takim ujęciu sam wizerunek na zdjęciu NIE STANOWI DANYCH OSOBOWYCH — Identycznie należało by w ogóle UDOWODNIĆ ŻE DANA OSOBA ŻYJE !!!!. JEST CAŁA MASA GŁUPICH OPRACOWAŃ NA INTERNECIE JEDNI STRASZA DRUGICH – Ludzie czytajcie UWŻNIE USTAWY i nei dawajcie się nabierać na chmary Prawników ktorzy chętnie wdrożą wam RODO .. Podsumowujmy SAM WIZERUNEK bez innych danych NIE JEST DANA OSOBOWĄ, chyba żeby pojawił się np Pesel NIP , email lub imie i naziwsko.
  Proszę nie wprowadzać Opini publicznej w błąd

  Odpowiedz

  Karolina Sawicka 10 listopada, 2018 o 07:23

  Szanowna/Szanowny _RODO tłumacz_

  W pierwszej kolejności, proszę nie sugerować, że kogokolwiek próbuję naciągnąć na wdrażanie czegokolwiek albo że wprowadzam opinię publiczną w błąd, bo od tego jestem daleko. Od początku całego zamieszania z RODO publikuję informacje tylko sprawdzone i tylko co do których jestem pewna.

  Do rzeczy zatem: w przytoczonej przeze mnie opinii Grupy Roboczej art. 29 mowa jest o wszelkich możliwych sposobach identyfikacji, jakimi może się posłużyć administrator lub inna osoba.

  Mówiąc o wszelkich możliwych do zastosowania środkach należy brać pod uwagę rozwijającą się technikę. Są obecnie programy jak iPhoto, Picasa czy Adobe Photoshop, które pozwalają na rozpoznawanie twarzy na podstawie zdjęcia. Co prawda uzależniają to od posiadania przez sprawdzającego wizerunku danej osoby, ale jednak.

  Jest też geolokalizacja. Te dane są niekiedy przypisywane do zdjęcia automatycznie. A to jeszcze bardziej uprawdopodabnia możliwość identyfikacji osoby.

  Moim zdaniem, bezpieczniej jest uznać, że każdy wizerunek jest daną osobową, bo idąc przedstawionym przez Panią/Pana tokiem rozumowania, wychodziłoby na to, że zdjęcie Pana Bogusława Lindy będzie stanowiło dane osobowe, bo każdy (zapewne) na podstawie utrwalonego wizerunku jest w stanie zidentyfikować tę osobę, ale zdjęcie pani z osiedlowego warzywniaka już daną osobową nie będzie (chociaż też niekoniecznie, bo np. 50 osób z osiedla będzie w stanie ją zidentyfikować). Idąc jeszcze dalej, zdjęcie muzułmanki w chuście będzie wrażliwą daną osobową, bo będzie identyfikowało jej wyznanie.

  Jeszcze przed wejściem w życie RODO orzecznictwo sygnalizowało, że sam wizerunek może stanowić dane osobowe (nie mówię o wyroku NSA dotyczącym zdjęć z NK, bo tam fotografie były połączone z imionami i nazwiskami). Mam na myśli np. wyrok dotyczący monitoringu wizyjnego, gdzie sąd stwierdził, że nagranie zawiera „dane osobowe o charakterze obrazowym”.

  Poza tym, przechowywanie zdjęć na dysku komputera może i często jest połączone z mnóstwem innych danych takich jak miejsca ich wykonania, data czy wprost imiona i nazwiska osób przedstawionych na zdjęciach.

  Konkludując: owszem nie zawsze sam wizerunek pozwoli na identyfikację osoby, ale jest on jednym z możliwych sposobów na tę identyfikację – a w połączeniu z innymi danymi – jeszcze bardziej tę identyfikację uprawdopodabnia. Wobec czego, uważam że znacznie bezpieczniej będzie uznać, że wizerunek tą daną osobową jest.

  Takie jest moje zdanie i wydaje mi się, że poparte jest dość mocnymi argumentami. Nie każdego te argumenty muszą natomiast przekonywać.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Rodo_Tlumacz 15 listopada, 2018 o 20:00

  Szanowna Pani , w Ujęciu RODO , oraz poprzedniej ustawy jasno można stwierdzić że
  Pojęcie danych osobowych zostało utworzone w RODO, wzorem Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., w oparciu o trzy elementy:

  informacja,
  dotycząca osoby fizycznej,
  zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania.
  Jak można wywnioskować z treści cytowanych w tabeli artykułów, zasadniczy sposób oraz koncepcja definiowania danych nie uległy zmianie na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  Mimo, że RODO w przytoczonym motywie 26 preambuły nie powtarza podejścia znanego z art. 6 ust. 3 UODO tj. informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań, to skutek zastosowania normy jest zbliżony.

  W związku z tym, dokonując oceny, czy informacja stanowi dane osobowe, należy uwzględnić koszt i czas niezbędny do dokonania identyfikacji osoby oraz dostępną technologię.

  PODSUMOWUJĄC
  SAM WIZERUNEK NA ZDJĘCIU NIE JEST DANĄ OSOBOWĄ, musi on być połączony z innymi danymi.
  Jeżeli np jakiś fotograf ma stronę internetową i publikuje np artystyczne portrety po zasadniczym make upie studyjnym To takiej osoby nie można rozpoznać w powyższym ujęciu nie stanowi to danych osobowych, ale gdyby były dodatkowe informację np Pesel albo geolokalizator czy numer dowodu osobistego czy telefon , to już była by to dana osobowa. Dlatego też Giodo przyjmuje skargi tylko od osób których te dane dotyczą ponieważ na tej podstawie od razu wiadomo że chodzi o wizerunek żywej osoby a jak wiemy dane osobowe w ujęciu RODO nie obowiązują w przypadku osoby zmarłej. Proszę też o podanie z Orzecznictwa numeru tej sprawy gdzie Sąd uznał , że Zdjęcie to dana osobowa

  Odpowiedz

  Karolina Sawicka 16 listopada, 2018 o 19:50

  Doprawdy, nie wiem skąd Pan kopiuje te informacje, ale coraz ciężej mi Pana zrozumieć (jakie tabele?). Co do orzeczenia, nigdzie nie pisałam, że sąd uznał, że zdjęcie to dana osobowa. Sugeruję zakończyć tę rozmowę. Czy wizerunek jest daną osobową, czy nie, to RODO i tak obejmuje działalność fotografa chociażby z uwagi na fakt zawieranych przez niego umów czy prowadzonej księgowości. Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Rodo_Tlumacz 19 listopada, 2018 o 16:52

  Przepraszam , źle się wyraziłem pisałem z telefonu na zajęciach stąd błędy , Ja prosiłem o numer sprawy z orzecznictwa gdzie sąd uznał że nagrania z monitoringu to dane osobowe , trzeba sprawdzić z którego to roku wyrok i czy w oparciu o rozporządzenie z roku 94 , czy aktualne RODO to po pierwsze. Po drugie ja nie poruszałem tematu zawieranych umów przez fotografa bo wówczas musza się znaleźć w umowie oczywiście odpowiednie zapisy dotyczące RODO, co jednak nie wymusza aktualizacji umów spisanych przez RODO, bo prawo nie działa wstecz. Głównym tematem byłą rozmowa czy SAM WIZERUNEK na zdjęciu stanowi dana osobową i na podstawie powyższego chyba doszliśmy jednoznacznie że Wizerunek na zdjęciu NIE JEST DANA OSOBOWĄ… A co do aplikacji algorytmów które na podstawie twarzy wyszukują danych osób to na chwilę obecną należy to uznać za Sciene Fiction – to przyszłość , może za jakieś 20 lat to będzie skuteczny sposób, kiedy powstaną takie bazy danych, Obecnie jest to niemożliwe nawet takie organy jak Policja mają z tym problem. Ale skupiając się na głównym temacie samo zdjęcie na stronie fotografa X , które nie jest niczym podpisane nie ma żadnej geolokalizacji itd NIE STANOWI DANEJ OSOBOWEJ, w związku z tym NIE MA MOWY o przetwarzaniu DANYCH OSOBOWYCH.

  Adam 16 listopada, 2018 o 13:21

  „dokonując oceny, czy informacja stanowi dane osobowe, należy uwzględnić koszt i czas niezbędny do dokonania identyfikacji osoby oraz dostępną technologię”
  Mamy pytanie, czy tylko i wyłącznie technologię dostępną dziś, czy także uwzględniając postęp techniczny?
  Na niektórych portalach pojawiają się mechanizmy wyszukujące osoby na podstawie zdjęć (nie „biometrycznych”, zwykłych także). Taki mechanizm może umożliwić powiązanie zdjęcia anonimowej osoby z innym jej zdjęciem, które będzie np. opisane imieniem, nazwiskiem, miejscowością, numerem telefonu. Czy – biorąc pod uwagę fakt, że takie mechanizmy już dziś istnieją – nadaj twardo stoimy na stanowisku, że wizerunek to nie jest dana osobowa? Nie wydaje mi się.

  Odpowiedz

  Karolina Sawicka 16 listopada, 2018 o 19:45

  Ależ ja się z Panem zgadzam. I myślę, że należy brać pod uwagę również postęp techniczny, dlatego tak jak pisałam – uważam, że bezpieczniej jest uznać, że wizerunek jest daną osobową.

  Odpowiedz

  Karol 19 listopada, 2018 o 16:56

  Panie Adamie Proszę wskazać taki mechanizm , poddać adres stronę i jak to działa chętnie sprawdzę.

  Odpowiedz

  Wojciech 11 grudnia, 2018 o 17:01

  Dzień dobry,
  dziękuję za świetne teksty, temat RODO spędza mi sen z powiek od dłuższego czasu (fotograf ślubny :)), i spośród wszystkiego, co na ten temat przeczytałem w internecie Pani artykuły są dla mnie najbardziej zrozumiałe, a jednocześnie, o ile jestem w stanie ocenić, najbardziej wiarygodne.
  Mam jednak pewne wątpliwości, które, mam nadzieję, Pani rozwieje: Napisała Pani, że:
  „Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji są to uroczystości rodzinne, osobiste, wobec czego RODO na takie wydarzenia nie wprasza się,”
  A potem:
  „Jedyna różnica sprowadza się do obowiązku informacyjnego, który można w takim przypadku spełnić poprzez jednozdaniowe umieszczenie informacji o tym, że dana uroczystość jest nagrywana/fotografowana”
  Czy ten obowiązek informacyjny nie wynika właśnie z RODO, które podobno nie wprasza się na uroczystości rodzinne/prywatne?
  Inaczej mówiąc: czy jako fotograf wynajęty przez parę młodą mam jakieś obowiązki informacyjne wobec gości weselnych, oraz czy wynikają one z RODO czy z innych przepisów? Nie chodzi mi o upublicznianie/rozpowszechnianie zdjęć, bo to osobna sprawa, ale o samo przetwarzanie danych osobowych poprzez robienie zdjęć.

  Odpowiedz

  Karolina Sawicka 11 grudnia, 2018 o 21:11

  Dzień dobry, bardzo Panu dziękuję za miłe słowa 🙂 Zdaję sobie sprawę z tej niespójności i szczerze mówiąc, miałam to poprawić, ale zapomniałam… Otóż, przy tworzeniu e-booka o RODO w fotografii (o tego, jest do pobrania za darmo: https://www.prawyprofil.pl/wp-content/uploads/2018/11/RODO-dla-fotografa.pdf) merytoryczną pomoc zapewniał specjalista w tej dziedzinie dr Paweł Litwiński i on dopiero rozwiał moją wątpliwość w tym zakresie. Mianowicie: fotograf działa na zlecenie pary młodej, dla której wesele jest wydarzeniem osobistym, rodzinnym i nie musi spełniać obowiązku informacyjnego (nie mówimy rzecz jasna o rozpowszechnianiu wizerunku). Czy taka odpowiedź jest dla Pana satysfakcjonująca? Zachęcam do pobrania e-booka przy okazji, może rozwieje jeszcze kilka wątpliwości, jeśli takie są 🙂 Pozdrawiam serdecznie!

  Odpowiedz

  Wojciech 11 grudnia, 2018 o 22:10

  Dziękuję, wszystko jasne 🙂 E-booka oczywiście przeczytałem 🙂

  Odpowiedz

  Ania 13 maja, 2019 o 22:13

  Pani Karolino, a jak to się ma, gdy obca osoba fotografuje mnie w pracy? Jeśli nie uzyskała mojej zgody na to, to co można w takim przypadku robić? Sytuacja typu pracownik sklepu zostaje sfotografowany przez klienta, który grozi napisaniem na niego skargi.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Natalia 25 lipca, 2019 o 09:58

  Dzień dobry,
  A jeśli chodzi o fotografie architektury i ogrodów? Czy wystarczy zgoda na wykonanie i publikację zdjęć?
  Pozdrawiam,
  Natalia

  Odpowiedz

  Richardsep 22 października, 2019 o 15:27

  A hands massager – Even men like to feel pampered. Poker desks are meeting places regarding business partners, friends and family associates. I haven’t read all of them myself but maybe I should.

  Odpowiedz

  Weronika 21 lutego, 2020 o 15:40

  Witam serdecznie,
  Jestem fotografem i czasem fotografuje dzieci w przedszkolach. Nikt ode mnie do tej pory podpisywania Rodo z każdym z rodziców nie wymagał, ale ostatnio Pani dyrektor jednego z przedszkoli, powiedziała, że aby robić zdjęcia w jej przedszkolu muszę zebrać zgody i podpis pod RODO od każdego z rodziców. Dotarcie do rodziców przed samą sesją jest niemożliwe. Nie mam konktaktu z rodzicami, jedynie z dziećmi robiąc im zdjęcia. Pieniądze rozliczam z nauczycielkami, które to te pieniądze zbierają. Bazowałam do tej pory na zgodzie, jaką rodzice wyrażali w przedszkolu. Ale to ja mam zdjęcia ich dzieci na dysku, to ja je przetwarzam, nagrywam. Nie mając żadnych innych danych tych dzieci, mam ich zdjęcia, do czasu rozliczenia się.
  Bardzo dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Weronika

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Karolina Nowalska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: