Karolina Nowalska

adwokat

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa fotografii oraz muzyki. Na co dzień prowadzę kancelarię adwokacką na olsztyńskiej Starówce.
[Więcej >>>]

Sklep z umowami

Zakaz fotografowania

Karolina Nowalska05 października 20235 komentarzy

NA KOŃCU ARTYKUŁU WAŻNA AKTUALIZACJA!

Od 29 września 2023 r. obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obiektów i wizerunku osób znajdujących się w danych obiektach.

Katalog jest szeroki i definicje nieostre, co pozwala zaliczyć do kategorii obiektów objętych zakazem wiele miejsc. Lista tych obiektów nie będzie ogólnodostępna.

O tym, czy dany obiekt jest objęty zakazem świadczyć ma głównie znak zakazu fotografowania. 

Sam zakaz oczywiście jest pod rygorem kary, a największą bolączką jest możliwość orzeczenia przepadku przedmiotu służącego do popełnienia wykroczenia, czyli aparatu, telefonu czy drona. 

Zakaz fotografowania

Zakaz fotografowania według art. 616a ustawy o obronie ojczyzny

Art. 616a ustawy o obronie ojczyzny ustanawia zakaz fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obrazu lub wizerunku obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów infrastruktury krytycznej, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz, zwanym dalej „znakiem zakazu fotografowania” oraz osób lub ruchomości znajdujących się w tych obiektach.

Organ właściwy w zakresie ochrony danego obiektu jest uprawniony do dwóch ważnych działań:

Czytaj dalej >>>

Podatki w pracy fotografa

Karolina Nowalska14 września 202323 komentarze

Temat podatków jest dla mnie jak matematyka w szkole i RODO. Nie lubiłam. Gdy poznałam – polubiłam. Tak też jest obecnie odnośnie podatków. Swoją drogą, jak można czegoś nie lubić nie znając tego, prawda?

Tak czy inaczej jednak, pomyślałam, że lepiej będzie, aby na najbardziej wątpliwe i najczęściej przewijające się pytania odpowiedział specjalista. Tym razem poprosiłam doradcę podatkowego Wojciecha Pietrasiewicza, autora bloga Kulturalnie o podatkach.

Z rozmowy dowiesz się m.in., która forma opodatkowania może być dla Ciebie najkorzystniejsza, kiedy masz obowiązek ewidencjonowania obrotów z zastosowaniem kasy fiskalnej oraz kiedy możesz zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu.

Z naszej rozmowy dowiesz się:

  • Kiedy fotograf powinien założyć działalność gospodarczą?
  • Jaka forma opodatkowania jest korzystniejsza dla początkującego fotografa
  • Jaka forma opodatkowania jest korzystniejsza dla zaawansowanego fotografa
  • Jakie warunki musi spełnić fotograf aby móc zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP) w umowach o dzieło lub zlecenie
  • Czy działalność twórcza w zakresie fotografiki uprawnia do stosowania 50% KUP
  • Jakie są plusy i minusy karty podatkowej
  • Kiedy fotograf musi ewidencjonować obroty z zastosowaniem kasy fiskalnej

Zapraszam do lektury!

Podatki w pracy fotografa

Kiedy fotograf powinien założyć działalność gospodarczą?

To zależy od okoliczności, w jakich fotograf realizuje swoje projekty. Dla potrzeb PIT działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:

a. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa

b. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż

c. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów.

Czytaj dalej >>>

Współtwórstwo w fotografii

Karolina Nowalska10 września 20232 komentarze

Czym jest współtwórstwo w fotografii? Czy osoba, która tylko naciska migawkę w aparacie z przygotowanymi przez Ciebie ustawieniami też jest twórcą zdjęcia?

Najpierw  definicja współtwórstwa – jakby ktoś bardzo lubił 🙂

„1. Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej.

2. Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców.

3. Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców.

4. Każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu. Uzyskane świadczenie przypada wszystkim współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów.

5. Do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych”.

Współtwórstwo w fotografii

Kiedy możemy mówić o współtwórstwie?

Co oczywiste, musimy uczestniczyć przy tworzeniu zdjęcia i nie może to być uczestnictwo byle jakie, ale musi być twórcze. Czyli podstawowym i najważniejszym elementem jest twórczy wkład.

W kontekście tego tematu ważne jest orzeczenie Sądu Najwyższego, które znajdziesz tu.

Czytaj dalej >>>

Pierwszym skojarzeniem ze słowem „utwór” jest muzyka. Pojęcie to ma jednak znacznie szersze znaczenie. Za utwór w rozumieniu prawa autorskiego może zostać uznana nawet najbardziej zaskakująca rzecz. Zaskakująca w tym sensie, że zupełnie prosta.

Utwór nie równa się artyzmowi. Nie równa się dobremu smakowi, umiejętnościom czy nawet talentowi. 

To jak to się ma do fotografii? Czy zdjęcie rozłożonej koszulki na białym tle to utwór? Dlaczego właściwie trzeba to ustalać?

Fotografia jako utwór

Fotografia jako utwór – komu to potrzebne?

Nie bez powodu ten temat otwiera bloga o prawie fotografii. To, czy zdjęcie stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego otwiera wachlarz możliwości.

Wyobraź sobie tarczę z napisem „utwór” – jeśli ją masz, Twoje szanse na dochodzenie swoich praw są większe.

Czytaj dalej >>>

E-book o kradzieży zdjęć

Karolina Nowalska22 czerwca 2023Komentarze (0)

Dzień dobry!

Napisałam e-booka o kradzieży zdjęć.

Naruszenie praw autorskich do fotografii ma miejsce tak często, że pomyślałam o stworzeniu poradnika, który krok po kroku poprowadzi Was przez proces dochodzenia swoich praw.

Po lekturze dowiesz się czego możesz żądać, jak obliczyć kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, a także poznasz kontrargumenty na najczęstsze wymówki tych, którzy wykorzystują Twoją twórczość.

W e-booku znajdziesz też wzór wezwania do zapłaty i zaniechania naruszeń, który po uzupełnieniu kilku danych jest gotowy do wysłania podmiotowi, który  wykorzystał Twoje zdjęcie.

E-booka możesz zakupić o tu.

Czytaj dalej >>>