Karolina Nowalska

adwokat

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa fotografii oraz muzyki. Na co dzień prowadzę kancelarię adwokacką na olsztyńskiej Starówce.
[Więcej >>>]

Sklep z umowami

Dzisiaj wchodzą zmiany w prawie dotyczące weryfikacji w rejestrze przestępców seksualnych.

Co prawda, przepis nie mówi wprost o fotografach, jednak biorąc pod uwagę tzw. ratio legis czyli cel przepisu, należy przyjąć, że zmiany te mogą dotyczyć również i Ciebie jeśli wykonujesz sesje w szkołach i przedszkolach. 

Jakiś czas temu dostałam wiadomość:

Jestem fotografem dziecięcym, fotografuję dzieci głównie w przedszkolach i szkołach. Jestem właśnie po rozmowie z Panią dyrektor, w której mam zaplanowane sesje. Poinformowała mnie, że od 15 lutego wchodzi w życie zmiana w prawie chroniąca dzieci. Wszystkie firmy pracujące z dziećmi mają wdrożyć standardy i przy wchodzeniu do placówek mam podpisać oświadczenie, że nie figuruję w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Czy to prawda?

Zmiany dotyczące weryfikacji w rejestrze przestępców seksualnych, które dotyczą fotografów

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym jest jednym ze środków ochrony przeciwdziałającym zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i składa się z trzech baz danych:

  1. rejestru z dostępem ograniczonym
  2. rejestru publicznego
  3. rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

Czytaj dalej >>>

Ochrona wizerunku

Karolina Nowalska08 listopada 20235 komentarzy

Ochrona wizerunku – temat oklepany jak dobry schabowy, ale ten wpis zbiera chyba wszystkie najważniejsze informacje odnoszące się do zasad rozpowszechniania wizerunku.

Ochrona wizerunku

Photo by ben o’bro on Unsplash

Po pierwsze – podstawa prawna

Naprawdę sprawia mi to jakąś dziwną przyjemność, gdy wzburzony klient zadaje pytanie:  „no ale pani kochana, no chyba jest na to jakaś podstawa prawna”? Pewnie, że jest! Zawsze się znajdzie 😉

Akurat w tym przypadku jest to art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Czytaj dalej >>>

Zakaz fotografowania

Karolina Nowalska05 października 20235 komentarzy

Od 29 września 2023 r. obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obiektów i wizerunku osób znajdujących się w danych obiektach.

Katalog jest szeroki i definicje nieostre, co pozwala zaliczyć do kategorii obiektów objętych zakazem wiele miejsc. Lista tych obiektów nie będzie ogólnodostępna.

O tym, czy dany obiekt jest objęty zakazem świadczyć ma głównie znak zakazu fotografowania. 

Sam zakaz oczywiście jest pod rygorem kary, a największą bolączką jest możliwość orzeczenia przepadku przedmiotu służącego do popełnienia wykroczenia, czyli aparatu, telefonu czy drona. 

Zakaz fotografowania

Zakaz fotografowania według art. 616a ustawy o obronie ojczyzny

Art. 616a ustawy o obronie ojczyzny ustanawia zakaz fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obrazu lub wizerunku obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów infrastruktury krytycznej, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz, zwanym dalej „znakiem zakazu fotografowania” oraz osób lub ruchomości znajdujących się w tych obiektach.

Organ właściwy w zakresie ochrony danego obiektu jest uprawniony do dwóch ważnych działań:

Czytaj dalej >>>

Podatki w pracy fotografa

Karolina Nowalska14 września 202323 komentarze

Temat podatków jest dla mnie jak matematyka w szkole i RODO. Nie lubiłam. Gdy poznałam – polubiłam. Tak też jest obecnie odnośnie podatków. Swoją drogą, jak można czegoś nie lubić nie znając tego, prawda?

Tak czy inaczej jednak, pomyślałam, że lepiej będzie, aby na najbardziej wątpliwe i najczęściej przewijające się pytania odpowiedział specjalista. Tym razem poprosiłam doradcę podatkowego Wojciecha Pietrasiewicza, autora bloga Kulturalnie o podatkach.

Z rozmowy dowiesz się m.in., która forma opodatkowania może być dla Ciebie najkorzystniejsza, kiedy masz obowiązek ewidencjonowania obrotów z zastosowaniem kasy fiskalnej oraz kiedy możesz zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu.

Z naszej rozmowy dowiesz się:

  • Kiedy fotograf powinien założyć działalność gospodarczą?
  • Jaka forma opodatkowania jest korzystniejsza dla początkującego fotografa
  • Jaka forma opodatkowania jest korzystniejsza dla zaawansowanego fotografa
  • Jakie warunki musi spełnić fotograf aby móc zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP) w umowach o dzieło lub zlecenie
  • Czy działalność twórcza w zakresie fotografiki uprawnia do stosowania 50% KUP
  • Jakie są plusy i minusy karty podatkowej
  • Kiedy fotograf musi ewidencjonować obroty z zastosowaniem kasy fiskalnej

Zapraszam do lektury!

Podatki w pracy fotografa

Kiedy fotograf powinien założyć działalność gospodarczą?

To zależy od okoliczności, w jakich fotograf realizuje swoje projekty. Dla potrzeb PIT działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:

a. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa

b. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż

c. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów.

Czytaj dalej >>>

Współtwórstwo w fotografii

Karolina Nowalska10 września 20232 komentarze

Czym jest współtwórstwo w fotografii? Czy osoba, która tylko naciska migawkę w aparacie z przygotowanymi przez Ciebie ustawieniami też jest twórcą zdjęcia?

Najpierw  definicja współtwórstwa – jakby ktoś bardzo lubił 🙂

„1. Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej.

2. Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców.

3. Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców.

4. Każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu. Uzyskane świadczenie przypada wszystkim współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów.

5. Do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych”.

Współtwórstwo w fotografii

Kiedy możemy mówić o współtwórstwie?

Co oczywiste, musimy uczestniczyć przy tworzeniu zdjęcia i nie może to być uczestnictwo byle jakie, ale musi być twórcze. Czyli podstawowym i najważniejszym elementem jest twórczy wkład.

W kontekście tego tematu ważne jest orzeczenie Sądu Najwyższego, które znajdziesz tu.

Czytaj dalej >>>